About Us


 

Staff and Offices

President: Dr. Ping He

Vice President: Mr. Samuel Sage

Chief Economist: Mr. Shaoming Long

Secretary General: Ms. Kaiyun Chu

Treasurer: Ms. Yuqing Hu

Program Director: Ms. Xingyu Wang

Training Advisor: Dr. Zongmin Li

 

U.S. Headquarter

2421 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20037-1718, USA

Tel: 202-822-2141, 703-222-1280 Fax: 202-457-0908

Email: ifce-adm@ifce.org

Beijing Office:

Jiao'ao Center, Huagong Road, Building #4, Chaoyang District, Beijing, China

Zipcode: 101407

Shanghai Office: Miao Li

Tel: 86-138-1786-9231

Email: miaoli@guohuish.com

Tianjin Liaison Office: Dr. Mo Zhang

Nankai University, Mengmingwei Building, Room 407

Tel: +86-22-2350-8348

Email: zhangmo@nankai.edu.cn

Changsha Liaison Office: Ms. Jing Wang

Hunan Zhongneng Environmental Company

Tel: 86-183-9097-7792

Email: 5356276@qq.com

Xuzhou Office: Dr. Zhang, Qihua

Tel: 135-2889-4064

Email: zhang_qihua2007@163.com

Yantai Office: Ms. Meihui Li

Jiameng Investments Inc.

TEL: 0535-2107722

Mobile: 182-5455-8158

Email: yantaijiameng@sina.com

Puer Office: Jiali Zhang (Principal Representative)

Tel: 13106261313 (Chinese)

12028222141 (U.S.)

Email:15909715079@qq.com